Intuitivní měřicí systém řízení.

UNIVERZÁLNÍ

NovoBox je zařízení
využitelné v různých odvětvích.

VÝKONNÝ

Naše zařízení má vysoce
výkonný procesor ATmega128.

NowoBox

KOMPAKTNÍ

Subtilní konstrukce krytu
umožňuje různé varianty instalace.

BEZPEČNÝ

Bezpečnost je zajištěna
záložním bateriovým zdrojem.

NovoBox je moderní zařízení, jehož hlavní funkcí je odečet z měřících počítadel různého druhu vč. alarmových stavů, jako jsou např. neoprávněné otevření dveří či manipulace, na koncových zařízeních. Díky univerzální aplikaci NovoBox má náš produkt široké využití. NovoBox se velmi dobře osvědčuje v oblasti herních automatů, při sledování prodejních či průmyslových automatů či např.v energetice tak, že umožňuje dálkový odečet měřidel spotřeby vody, tepla nebo plynu.

Možnost neinvazivního  připojení ke každému existujícímu zařízení.

Využijte stávající instalace!

Prohlédněte si schéma fungování zařízení

Telemetrický systém NovoBox

Použití a určení.

Naše zařízení se neomezuje jen na komunikaci s hostem/zařízením spojeným s komunikačním portem. Narozdíl od konkurence je NovoBox zařízením univerzálním, které lze připojit do každého existujícího zařízení prostřednictvím zapojení mezi stávající instalaci. Díky tomu není třeba měnit aktuální konfigurace – NovoBox zapojíme bezinvazivním způsobem při zachování stávajícího, aktuálního řešení.


Herní automatyFunkční schéma

NovoBox je ideálním zařízením pro sledování dat a dohled nad nimi, jde-li o údaje shromážděné v herních automatech. Náš systém agreguje a následně zasílá shromážděná data na vnější server. Registruje také havarijní stavy, o nichž automaticky informuje vlastníka automatu. Přístup ke shromážděným údajům pak umožňuje k tomu určená aplikace NovoBox, díky níž se kompletní přístup ke všem údajům ze všech automatů nachází v jednom místě.

Prodejní automatyFunkční schéma

Telemetrický systém NovoBox je určený pro firmy zabývající se prodejem z vendingových automatů, které své výrobky distribuují prostřednictvím sítě prodejních autoamtů. Díky zařízení NovoBox je majitel daného zařízení schopen průběžně sledovat zásoby výrobků vč. technického stavu každého automatu. Náš systém také informuje o stavu zásob v automatech a o nutnosti objednání zboží, které právě dochází.

Průmyslové strojeFunkční schéma

Systém NovoBox se skvěle osvědčuje při sledování průmyslových strojů. Díky našemu systému lze velmi jednoduše zoptimalizovat celý výrobní proces ve vaší firmě. NovoBox je schopen sledovat klíčové procesy téměř v každém výrobním procesu, díky čemuž lze zamezit jakýmkoliv nežádoucím odchylkám od požadovaných norem. Navíc systém nouzově signalizuje ve chvíli,  kdy k takovéto odchylce dojde.

Energetický průmyslFunkční schéma

Naše zařízení bylo zkonstruováno také s ohledem na průmysl energetický. Pomocí NovoBoxu lze jednoduše získat dálkový přístup k odečtům měřičů spotřeby vody, elektřiny, plynu či tepla. NovoBox umožňuje odečet komplexních informací obsažených v jednotlivých počítadlových měřičích bez nutnosti opouštět kancelář. Napomáhá tomu příslušná aplikace systému NovoBox zajišťující dálkový přístup prostřednictvím internetu.

Herní
automaty

Sledujte průběžnou lokalizaci svých automatů a mějte přístup ke statistikám výher.

 • Statistika výher
 • Úspora času
 • Analytické informace
 • Aktuální poloha
Funkční schéma
Prodejní
automaty

Sledujte stav zásobování svých zařízení s důkladnou správou všech dodávek.

 • Úspora času
 • Snížení fixních nákladů
 • Přesné řízení
 • Minimální doba nehody
Funkční schéma
Průmyslové
stroje

Dbejte na sledování klíčových parametrů a optimalizujte Váš výrobní proces.

 • Předcházejte haváriím
 • Odstraňujte prostoje
 • Optimalizujte čas
 • Zvyšujte efektivitu
Funkční schéma
Energetický
průmysl

Vytvořte si dálkový přístup k odečtům počítadel a jimi shromažďovaným datům.

 • Odečet měřidel spotřeby vody
 • Přečtěte energie
 • Odečet měřidel spotřeby plynu
 • Odečet měřidel spotřeby tepla
Funkční schéma

Proč NovoBox?

NovoBox je autonomní zařízení fungující na záložní bateriový zdroj a po připojení poplašné sirény se stává zcela funkčním poplašným systémem každého dozorovaného zařízení. NovoBox má navíc zabudované i sledovací zařízení, které je v činnosti nepřetržitě 24 h 7 dnů týdně.

Začněte s námi spolupracovat Funkční schéma

Bezpečnost a spolehlivost

Univerzálnost

Neuvěřitelná univerzálnost a pružnost – možnost instalace v libovolném zařízení.

Kvalita

Spolehlivost podpořená letitými zkušenostmi.

Bezpečnost

Minimalizace zneužití při manipulaci ze strany třetích osob.

Neztrácejte čas. Objednejte již dnes!
Začněte s námi spolupracovat