Telemetrický systém NovoBox

Použití a určení.

Naše zařízení se neomezuje jen na komunikaci s hostem/zařízením spojeným s komunikačním portem. Narozdíl od konkurence je NovoBox zařízením univerzálním, které lze připojit do každého existujícího zařízení prostřednictvím zapojení mezi stávající instalaci. Díky tomu není třeba měnit aktuální konfigurace – NovoBox zapojíme bezinvazivním způsobem při zachování stávajícího, aktuálního řešení.